Aktuální semináře a školení

15.6.2022 - MZDOVÁ ÚČTÁRNA NA ZAČÁTKU LÉTA


Akademie Jana Amose Komenského Svitavy

Akademie Jana Amose Komenského je vzdělávací organizací s činností na území celé České republiky

Hlavním a základním posláním Akademie Jana Amose Komenského je celoživotní vzdělávání občanů podle jejich potřeb a zájmů. Jako partner orgánů či institucí veřejné správy České republiky napomáhá zabezpečovat jejich činnost realizací systému celoživotního vzdělávání dospělých v širokém spektru vědních oborů i zájmových činností. Při realizaci tohoto záměru spolupracuje Akademie J.A.Komenského s orgány místní a státní správy, podnikatelskými subjekty právnických a fyzických osob , občanskými sdruženími a dalšími institucemi působícími v oblasti vzdělávání.

Činnost Akademie J.A. Komenského Svitavy je zaměřena především na nabídku seminářů z mnoha oblastí jako je např. účetnictví, mzdové účetnictví, daně, pracovní právo, BOZP, ochrana životního prostředí, školení vyhl. 50/78 Sb. v elektrotechnice a další pro pracovníky státních institucí, podniků a firem.

Školení i semináře zajišťujeme také po dohodě pro větší počet zaměstnanců přímo ve firmách.


Činnost Akademie je rozdělena do několika oblastí:

Odborné semináře

- reagující na změny předpisů, zákonů a směrnic

Účetnictví

Mzdové účetnictví

Daně

Pracovní právo

a další

Školení

- reagující na změny předpisů, zákonů a směrnic

BOZP

Vyhl. 50/78 Sb. v elektrotechnice

a další